thema, week van 10 december

Beste ouders,

Sinterklaas is al terug naar Spanje. Dat was spannend voor de kleuters. Ze hebben honderuit verteld wat ze gekregen hebben. Toen Sint en zijn Pieten donderdag in onze klas kwamen, waren onze kevers heel rustig en stil. De Sint vroeg of dat altijd zo was ... De kleuters waren heel beleefd, ook toen we cadeautjes kregen voor onze klas. Daarna kwamen 4 muzikanten binnen, met een accordeon, een gitaar,een tamboerijn en een houten klap-hond. We hebben samen vrolijk mee gezongen en gedanst.

Kerst en Nieuwjaar is het volgende thema. We hebben de kerstboom al gezet en samen versierd. We gaan de nieuwjaarsbrieven versieren en het versje oefenen. Elke kleuter maakt er 3. Laten jullie weten of je er één extra wil? Ik laat de aanspreektitels op de brieven open. Die kunnen jullie zelf aanvullen.

Zoals eerder vermeld is er op donderdag 20 december een oudercontact. Deze keer niet individueel. Jullie kunnen binnenspringen tussen 18.30u en 19.30u. De mufolio's liggen dan klaar om in te kijken en iets bij te schrijven naar believen. Daarna zijn jullie welkom op de kerstborrel van onze oudervriendenkring in de hal van de lagere school.

Groeten van juf Hilde

Go to top