Vanaf begin oktober vergadert elke maand de kinderparticipatieraad. Elke klas koos deze week een afgevaardigde. Dat gebeurde op een democratische manier. Eerst werd gevraagd wie zich kandidaat wilde stellen. Daarna kreeg ieder kind een blanco formulier waar ze in hun ogen de geschikste kandidaat op mochten noteren. In 6A was het spannend. Lauran en Elke hadden evenveel stemmen tot het laatste briefje werd bovengehaald. De laatste stem ging naar Lauran. Zij mag dit jaar 6A vertegenwoordigen in de kinderparticipatieraad. Elke gaat Lauran vervangen wanneer zij niet zou kunnen gaan. In de kinderparticipatieraad kunnen de kinderen voorstellen doen om onze school nog leuker te maken.

Beste ouders,
De eerste week is voorbij gevlogen. We zijn allemaal geweldig goed gestart! Zoals je weet, zijn we veranderd van wiskundemethode. Deze methode (Reken Maar!) vinden de leerlingen ook terug op het bingeleiland. Regelmatig vind je bij een oefening in het werkschrift een icoontje met een zwarte "b". Als ze de app installeren op een tablet, kunnen ze van deze oefening online soortgelijke oefeningen maken. Ik voeg er een stappenplan bij, zodat ze misschien vandaag of morgen al eens kunnen proberen of ze gelanceerd raken... Klik op de Bingelraket hierboven en dan kan je bij bijlagen het stappenplan downloaden.
Meester Leo


Vanaf dit schooljaar kunnen we spijtig genoeg niet meer elke week gaan zwemmen, maar zal het om de twee weken zijn. Het zesde leerjaar gaat de volgende twee maanden zwemmen op de maandagen 10 en 24 september en 8 en 22 oktober. Het zwemmen is voor het zesde in de namiddag. De leerlingen krijgen in de loop van de week nog een briefje mee met daarop de data voor het ganse schooljaar. Deze data komen ook op de website van onze school en op onze klasblog. We gaan het zwemmen ook telkens in de agenda aankondigen. De week dat we niet gaan zwemmen krijgen de leerlingen van 6A en 6B een extra les LO op dinsdagnamiddag. Beide klassen hebben afzonderlijk zwemmen en LO omdat de groep anders te groot is. De gewone wekelijkse LO-les gaat door op donderdagvoormiddag.

Volgende week gaan we vliegende heksen knutselen. We hebben hiervoor wat materiaal nodig :
- lap stof van ongeveer 60x60 cm
- lap stof van ongeveer 30x30 cm
- dunne twijg van ongeveer 50 cm (geen bamboe)
- kleine takjes voor de bezem (beukenhaag of brem is ideaal)
Heb je geen stof is huis ? Geen nood. Ik heb in de klas nog stof liggen die mag gebruikt worden. Je hoeft dus geen stof te gaan kopen. Een oud tafellaken, t-shirt of handdoek kan ook al dienen. Graag alles meebrengen op maandag 10 september.

Vandaag gingen we op bezoek in het tweede leerjaar. De leerlingen van juf Krista en juf Miet zijn nieuw aan deze kant van de school. Om hen een beetje vertrouwd te maken met de nieuwe vestiging kregen ze een peter of meter. Sommigen hadden het geluk om er zelfs twee te krijgen. In het zesde zitten namelijk meer leerlingen dan in het tweede. Onze zesdeklassers gaan dus de leerlingen van het tweede wegwijs maken in onze school. Binnenkort plannen we alvast een gezamenlijke knutselactiviteit. Als je op de grote foto klikt kom je bij de andere foto's uit.

Het eerste oudercontact van dit schooljaar gaat door op donderdag 6 september in de hal van onze school. Aanvang 19.30 uur.
Dagorde :         
- werking zesde leerjaar 
- nieuwe rekenmethode
- manier van toetsen, proefwerken
- aandachtspunten in de klas
- leren leren
- zwemmen/turnen
- organisatie playbackshow (zaterdag 27 oktober)
- sneeuwklassen
- stukje film over Arzl en het hotel

Hier zijn we met onze eerste klasfoto. We zijn het nieuwe schooljaar gestart met 43 leerlingen en 2 leerkrachten. Juf Erika staat in 6B en meester Leo in 6A. In beide klassen mochten we een nieuwe leerling verwelkomen. Mauro zit in 6B en Keano in 6A. Wanneer je even op de foto klikt dan zie je de klasfoto's van beide klassen. We wensen iedereen een boeiend en leerrijk schooljaar.

Pagina 6 van 6
Go to top