Hier kan u volgende documenten downloaden en bekijken:

-schoolreglement-infobrochure-afsprakennota

- Welkomboekje

- pedagogisch project

 

Bovenstaande documenten zijn gemaakt in pdf-formaat.
Om deze te kunnen lezen, hebt u Acrobat Reader nodig.
Dit programma kunt u hier gratis downloaden.
Go to top