uurregeling instapdagen kleuterschool kinderopvang afwezigheden ongeval  luizen

 

 

Uurregeling

Voormiddag
Er is toezicht vanaf 8.30u.
Einde speeltijd: 8.45u.
Speeltijd van 10.30u. tot 10.45u.
Einde van de lessen om 12.00u.

Namiddag
Einde speeltijd: 13u.
Er is speeltijd van 14.15u. tot 14.30u.
De lessen eindigen om 15.20u, enkel ‘s maandags om 15.45u.

Dit is tussen 08.30u. en 08.45u. Een leerling die binnenkomt als de les begonnen is, stoort de ganse klas.
Een leerling die te vroeg wordt gebracht belandt in de kinderopvang.
Leerlingen die ‘s avonds één kwartier na schooltijd niet zijn afgehaald worden aan de kinderopvang toevertrouwd!

Instapdagen kleuterschool 

Alle kleuters die twee jaar en half zijn komen in aanmerking voor de kleuterschool. In uw belang en in het belang van het kind, stuur deze kleuters zoveel mogelijk naar de kleuterschool.
Kleuters mogen, ten vroegste op de dag dat ze twee jaar en half worden, in de kleuterschool ingeschreven worden. Slechts wanneer ze twee jaar en half zijn, mogen ze voor de eerste maal naar school komen. Dit kan echter enkel op één van de zeven instapdagen:

  • de eerste dag na de zomervakantie;
  • de eerste dag na het herfstvakantie;
  • de eerste dag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste dag na het krokusvakantie;
  • de eerste dag na de paasvakantie;
  • de eerste dag na de hemelvaartvakantie.

Kinderopvang

Voor kleuters en lagere schoolkinderen is er voor- en naschoolse kinderopvang in de Schoolstraat.
De opvang is voorzien ‘s morgens vanaf 07.00u. en naschools van 15.30u. tot 18.00u.
De lagere schoolkinderen worden ‘s morgens naar school en ‘s avonds naar de kinderclub begeleid.
Op vakantiedagen is de kinderclub de hele dag open van 7u ’s morgens tot 18u ’s avonds.
Tijdens de woensdagnamiddagopvang en de pedagogische studiedagen van de scholen gaan alle kinderen naar de kinderopvang.
Voor meer details betreffende de kinderopvang, gelieve de infobrochure van de “Kinderclub” te raadplegen of de verantwoordelijke te contacteren 014/53.94.21 Greet Maes.

Afwezigheden

Als een leerplichtig kind ziek is moeten de ouders de school verwittigen door een eigenhandig geschreven briefje in de school te bezorgen of met een ander kind mee te geven of door een telefoontje, liefst dezelfde dag nog. Zo weten we waar je kind is.
Een doktersbriefje is alleen noodzakelijk bij een langere afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende dagen of bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar).

Ongeval

Bij een schoolongeval betaalt de schoolverzekering dat deel dat niet door de mutualiteit gedragen wordt.
Voor ongevallen overkomen van en naar de school wordt eveneens de lichamelijke schade vergoed.
Werkwijze bij een ongeval:
De leerling of de ouders krijgen of vragen aan de klastitularis of de directeur een ongevallenformulier en laten dit door de behandelende geneesheer invullen. Dit ingevuld formulier brengen ze ONMIDDELLIJK terug naar de school. Na de genezing gaan de ouders met de dokters- en apothekersbriefjes naar de mutualiteit en krijgen daar een deel terugbetaald. De mutualiteit vult een afrekening in waarop het terugbetaalde deel vermeld staat alsook het bedrag dat de verzekering dient te betalen. Deze afrekening wordt aan de directeur afgegeven. De verzekering betaalt het resterende bedrag terug.

Luizen

Hoofdluizen zijn vervelende beestjes die hevige jeuk kunnen veroorzaken. Hoofdluizen zijn geen schande, iedereen kan ze krijgen. Wanneer je hoofdluizen vaststelt, is het belangrijk om onmiddellijk een behandeling te starten en erover te praten, om zo verdere verspreiding zoveel mogelijk te vermijden.

Meer info vind je hier:
Lees er alles over, bekijk het stappenplan van de nat-kammethode of bekijk dit filmpje van Klasse.

Go to top