Gedurende het jaar doen we enkele gezamenlijke activiteiten met onze pete- en metekindjes van het tweede leerjaar. Zo stond er vorige week een herfstwandeling op het programma. We gingen naar het voetbalveld van VK Heultje. Daar moesten we in groepjes verschillende opdrachten uitvoeren. Dat ging van bladeren zoeken, kriebelbeestjes bekijken en natekenen, paddenstoelen zoeken tot het tellen van de haken aan een doelpaal. Het was plezant maar nat.

- Bezoek SILA : dinsdag 26 september van 13 tot 15.30 uur voor 6A, dinsdag 3 oktober van 13 tot 15.30 uur voor 6B. Fiets meebrengen !

- BIB Klasuitlening : maandag 9 oktober met vertrek om 10.45 uur met de bus voor beide klassen

- ZWERFVUILACTIE : woensdag 11 oktober gaan de beide zesdes de bermen van Heultje prober zetten. Kledij aandoen die mag vuil worden.

- VOORDRACHT BIB : donderdag 19 oktober gaan beide zesdes naar een voordracht van schrijfster Mathilde Masters in de bib van Westerlo. We worden opgehaald met de bus.

 

Go to top